van_Toor, R.F., J.M. Pay, M.V. Jaspers, and A. Stewart. 2000. “Developing Tests to Determine Viability of <i>Ciborinia camelliae</i≫ (Kohn) Sclerotia”. New Zealand Plant Protection 53 (August):147-50. https://doi.org/10.30843/nzpp.2000.53.3668.