[1]
Lewthwaite, S., Wright, P. and Triggs, C. 2010. Kumara root resistance to Ceratocystis fimbriata. New Zealand Plant Protection. 63, (Aug. 2010), 276–276. DOI:https://doi.org/10.30843/nzpp.2010.63.6585.